Høring - detaljregulering Lofoten Sjøprodukter, Mortsund

Forvaltningsutvalget i Vestvågøy kommune har i møte den 23.3.2021 vedtatt å sende følgende reguleringsplanforslag ut på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 18. mai 2021.

Klikk for stort bilde 

FO-sak 019/21, PlanID: 1860 201904, ArkivID: 19/824

JMN Plan og arkitektur AS fremmer detaljreguleringsplanforslag for Lofoten Sjøprodukter AS sin virksomhet i Mortsund. Reguleringsplanen legger til rette for eksisterende fiskeindustrianlegg, nytt utfyllingsareal avsatt til kombinert fiskeindustri og turisme, med tilrettelegging for fiskehjeller, nye rorbuer (35-40 stk), og industribygg. Videre åpner reguleringsplanen for visningsanlegg/utkikkspost på Lille Bærøya (sør-øst) på areal avsatt til akvakultur.

Klikk for stort bilde 
Les hele høringen og plandokumenter her...