Høring - detaljregulering Heldalen

Forvaltningsutvalget i Vestvågøy kommune har i møte den 23.3.2021 vedtatt å sende følgende reguleringsplanforslag ut på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 18. mai 2021.

Klikk for stort bilde  

Detaljreguleringsplan Heldalen, FO-sak 018/21,  PlanID: 1860 201905, ArkivID: 20/407

Jmn Plan og Arkitektur fremmer detaljreguleringsplan på vegne av Lofoten Sjøprodukter, for tilrettelegging for fritidsbebyggelse og småbåthavn på gnr. 64 bnr. 15, som utgjør ca. 8.6 daa. Formålet er at bebyggelsen skal benyttes som representasjonsbolig for grunneiers virksomhet. Bebyggelsen vil i perioder fungere som gjestehus for tilreisende kunder og samarbeidspartnere. Videre foreslås etablering av kai/flytebrygge med naust tilknyttet bebyggelsen.

Klikk for stort bilde 
Les hele høringssaken og plandokumenter her...