Viktig melding

Heimevern-øvelse i Lofoten (English below)

Det vil bli økt militær aktivitet i perioden 10.–15. juni, i forbindelse med «Lofoten Heimevernsområde» sin årlige trening.

Når:
10.–15. juni 2024. Forberedelser og avslutning av treningen vil strekkes seg over noen dager i forkant og etterkant av denne perioden.

Hvor:
Hovedtyngden av aktivitet vil være tilknyttet øvingsområder i Vestvågøy og i Vågan. Spesielt da områdene på og rundt skytefelt i Slydalen og i Kolbeindalen. Det må også forventes aktivitet av større og mindre omfang rundt omkring i hele Lofoten.

 

Skyting med skarp ammunisjon og markeringsammunisjon

Det vil bli gjennomført skyting med skarp ammunisjon på skytefeltene i Slydalen og Kolbeindalen under årets trening.

Det må også forventes bruk av markeringsammunisjon, lysraketter o.l. under treningen, da primært i sentrale øvingsområder, men også i forbindelse med treningsaktivitet i andre områder av Lofoten.

 

Begrensinger i allmenn ferdsel

Lofoten Heimevernsområde vil måtte stenge helt og delvis enkelte områder i kortere og lengre tid for allmenn ferdsel i forbindelse med årets trening.

Dette vil være knyttet til områder som benyttes til skyting med skarp ammunisjon, forlegningsområder og områder som i vil benyttes til trening med markeringsammunisjon.

Dette vil hovedsak være i de definerte «sentrale øvingsområdene», og gjøres da av sikkerhetsmessige årsaker.

 

Uniformert personell fra Heimevernet - Klikk for stort bilde Foto: Marius Kaniewski / Forsvaret

 

Militær trafikk og tilstedeværelse

Det vil i perioden være uniformert personell, også med våpen, både i kjøretøy og til fots. Disse må man regne med å kunne treffe på i hele Lofoten under årets trening.

Man må forvente en noe mer konsentrert trafikksituasjon under oppstart og avslutning av treningen, spesielt inn mot området Slydalen.

 

Sentrale øvingsområder

Aktuelle områder som er pekt ut som sentrale øvingsområder for årets trening 2024:

  • Vestvågøy: SLYDALEN med omland
  • Vågan: KOLBEINDALEN med omland
  • Men det må forventes at det også kan bli militær aktivitet og trening i andre deler av Lofoten.
     

 

Kort om Heimevernet
Heimevernet (HV) utgjør hoveddelen av Norges førstelinjeforsvar. På kort varsel kan HV-soldatene stille opp når Forsvaret og det sivile samfunnet trenger det.

Heimevernet består hovedsakelig av personell som er overført etter førstegangstjeneste, og innsatsstyrker bestående av frivillig vervede soldater.

 

English: Military exercise in Lofoten

There will be increased military activity from June 10th–15th, as the “Heimevernet” (HV) conducts this year's local training for its personnel in Lofoten.

When:
June 10th–15th, 2024. Preparations will take place a few days before and after this period.

Where:
The main activities during this year's training will be centered around exercise areas in Vestvågøy and Vågan, particularly the shooting ranges in Slydalen and Kolbeindalen. However, there will also be activities of various scales throughout the entire Lofoten area.

What:
Live ammunition will be used at the shooting ranges in Slydalen and Kolbeindalen during this training.

Please be aware that there will also be the use of blank ammunition, flares, and similar equipment during the exercises. These will mainly occur in central training areas, but may also be used in other parts of Lofoten in connection with training activities.

What is “Heimevernet”: 
Heimevernet (HV) is a key component of Norway's first line of defense. HV soldiers are ready to assist on short notice when the military and civilian society require their support.

 

Kontakt

Spørsmål rundt den kommende treningen i Lofoten kan rettes til områdesjef for «Lofoten Heimevernsområde 16201», Bjørn Ragnar Larsen.
E-post: sjef16201@lofoten.nu