Gravdal - nytt kjøremønster fra 17. januar

Thore Magnussen og Sønn AS fortsetter med VA-arbeidene gjennom Haugsmyra og KV1035 stenges 17/1 i forbindelse med dette.

 

Arbeidene på denne strekningen starter den 17/1 og det vil pågå graving i veien fram til sommeren. Stengt område vil være på om lag 20-100 meter og flyttes fortløpende sørover etter hvert som arbeidene skrider frem.

Stengingen starter ved Haugsmyra 65.

Myke trafikanter skal fortsette å benytte fortauet der dette finnes og vil få inngjerdet del av veien til disposisjon på resterende deler. Myke trafikanter kan dermed forholde seg som normalt.

I tillegg er det fortsatt et stengt område p.t. ved Haugsmyra 27/Myrløyken. Dette området flyttes tilsvarende nordover i takt med arbeidene i veien.

Ordinær trafikk vil ha flere omkjøringsmuligheter i nevnte områder og det henvises for øvrig til skilting.

Kontakt

Ørjan Magnussen
Prosjektleder TMS - VA Gravdal
E-post
Mobil 900 86 499