Frist 14/9 - Kandidater til Vestvågøy kommunes priser 2021

Innbyggerne i Vestvågøy kommune inviteres til å fremme skriftlig forslag på aktuelle kandidater innen 14. september 2021.Fra utdelingen av kommunens priser for 2020. Fra venstre: Mads Hammer tok i mot næringsprisen på vegne av Raymond Jonassen (Jonassen Maskin og Transport AS). Lofoten Wool v/Ragnhild Lie fikk miljøprisen og Marion Fjelde Larsen tok i mot kulturprisen på vegne av Lofotr Vikingmuseum. 

Næringspris

Vestvågøy kommunes næringspris har til formål å stimulere til nyskaping og  videreutvikling av næringslivet og næringsmiljøet i kommunen. 

Næringsprisen kan tildeles bedrifter, organisasjoner, institusjoner eller enkeltpersoner fra  arbeidsgiver- så vel som arbeidstakersiden - som har gjort en innsats utover det en vanligvis kan forvente og i tråd med formålet med prisen. 

Statutter og tidligere vinnere av næringsprisen.

Kulturpris

Kulturprisen skal være en inspirasjonskilde for kunstnerisk og kulturell aktivitet i Vestvågøy, foruten at den skal gi uttrykk for kommunens anerkjennelse av og honnør til prisvinner. Kulturprisen tildeles en enkelt person eller organisasjon som på særskilt måte har utmerket seg innenfor kunstnerisk eller kulturell virksomhet, eller som på annen måte har nedlagt et fortjenestefullt arbeid for kulturlivet i kommunen.

Miljøpris

Prisen er opprettet for å stimulere til nytenking og innsats i miljøarbeidet hos kommunens innbyggere, virksomheter, organisasjoner og næringsliv. Miljøprisen kan gis til enkeltpersoner, organisasjoner, private og offentlige virksomheter (utenom Vestvågøy kommune), som på forbilledlig vis har lykkes med å integrere respekten for natur og miljø i sin virksomhet eller gjerning, eller som på annet vis har gjort en ekstraordinær innsats for naturen og miljøet. Miljøprisen skal gå til noen som ved sin innsats for miljøet kan fremstå som et godt eksempel for andre ved å enten:

• ha gjort en innsats over lang tid
• og/eller være en pioner på et område
• og/eller ha gjort noe som har gitt betydelige miljørelaterte resultater

Send inn forslag

Innbyggerne i Vestvågøy kommune kan fremme skriftlig forslag på aktuelle kandidater. Forslagene må være godt begrunnet. Begrunnende forslag på kandidater sendes Vestvågøy kommune, Rådhuset 8370 Leknes, eller postmottak@vestvagoy.kommune.no, og merkes enten kandidat kulturpris, kandidat miljøpris eller kandidat næringspris. 

Frist for innlevering av forslag er: 14. september 2021