Friluftsforskrift for Hauklandstranda er ute på høring

Formannskapet i Vestvågøy kommune har i møte den 17.06.2020 vedtatt å sende forslag til friluftsforskrift for Hauklandstranda ut på høring og offentlig ettersyn med frist 23.08.20.

Det jobbes med regional friluftsforskrift for Lofoten. Formålet med den regionale friluftsforskriften er å få på plass et lokalt tilpasset regelverk som fungerer som en forsterkning av friluftsloven. Lofoten friluftsråd koordinerer arbeidet i Lofoten.

En regional forskrift som er vedtatt i alle kommuner vil ha stor signalverdi og vil tydelig kunne formidles til besøkende. I Vestvågøy er Hauklandstranda valgt som område som får egen forskrift og innlemmes i en regional forskrift.

Høringsdokumentene kan leses her...

Klikk for stort bilde Sigve Olsen

Nærmere presentasjon av oppfølging og forvaltningen på Hauklandstranda finnes her...