-Fortsett å bruke sentrum

-Arbeidet med Storgata de neste to årene vil få konsekvenser for både næringsdrivende og publikum. Jeg vil oppfordre folk til å beholde det handlemønsteret de har, selv om de må kjøre eller gå en litt annen vei enn de har brukt, sier ordfører Remi Solberg.

Han mener Circle K-stasjonen er et godt eksempel i så måte:

-Selv om du ikke kommer deg til Circle K via Lofotsenter-rundkjøringa, er det ikke lange omveien å kjøre dit via Idrettsgata, og dette gjelder jo også de omkringliggende forretningene, eksempelvis Bjarne Andersens møbelforretning, Lofoten Bakeri, Mesterlys, Lofoten Blomster og Asia Mat, fremholder ordføreren.Klikk for stort bilde Han ber publikum om å se på opprustingen av sentrum som en dugnad der alle må bidra, noe som også medfører at publikum kanskje må umake seg litt for å handle der de bruker etter hvert som arbeidene flytter seg gjennom Storgata frem til avslutningen i 2021.

-Og når du først har kjørt inn i det «sentrale sentrum», så er det høvelig greit å parkere her, både bak Circle K og på grusområdet mellom Storgata og Lekneskroken, påpeker han. Innehaver av Circle K-stasjonen, Jann Inge Nilsen, setter pris på at ordføreren engasjerer seg i at byggeprosjektet skal få minst mulig negative konsekvenser for de næringsdrivende.

Han frykter at Leknes sentrum som helhet kan miste verdifull turisttrafikk fordi de som ikke er kjent vet hvordan de skal komme seg inn i sentrum, og derfor velger å kjøre forbi.

-Det kunne derfor ha vært fornuftig med et opplysningsskilt på E10 før du kommer til Leknes, der det opplyses om at Idrettsgata nå er veien inn til sentrum, sier Nilsen.

Dette forslaget synes ordføreren kan være verdt å bringe videre til de som har ansvaret for Storgata-prosjektet, og han påpeker at med et så stort prosjekt som Storgata, så må det være slik at man justerer etter hvert som man oppdager utilsiktede effekter underveis.

Orføreren minner også om at de som driver næring i sentrum på sett og vis vil bytte på å ha fordeler og ulemper etter hvert som etappene ferdigstilles.

-Nå som bussholdeplassen er flyttet, har Circle K mistet muligheten til det mersalget som busspassasjerene på holdeplassen gir, mens andre har fått det. Samtidig har de også fått trafikale endringer utenfor butikkene sine. Vi får håpe at fordeler og ulemper blir sånn høvelig jevnt fordelt i løpet av de to årene dette pågår, sier ordfører Remi Solberg.

Prosjektleder for Storgata-prosjektet, Eivind Edvardsen i ingeniørfiramet WSP, sier at utspillet om et opplysningsskilt er godt, og at han vil ta saken videre med Berit Tora Sand i Thore Magnussen & Sønn AS.

Edvardsen kan fortelle at slik skilting allerede har vært drøftet, men at det er vurdert som noe som ligger utenfor selve anleggsvarslinga. Men det betyr ikke at mer skilting er uaktuelt:

-Vi kan se på en mulig utforming av et slikt skilt, og vi skal ta diskusjonen videre med Statens Vegvesen, sier Edvardsen.

Det er Statens Vegvesen som er skiltmyndighet på E10, og de må saksbehandle og godkjenne all skilting.