Fortsatt varsomhet som følge av at Delta-variant er påvist

Kommuneoverlege Eva Kibsgaard Nordberg minner oss om viktigheten av å fortsatt følge smittevernrådene.

 

I lys av at en nylig reisende i Vågan kommune senere skal ha fått påvist koronavirus av Delta-variant, vil vi minne alle om hvor viktig det er å overholde Folkehelseinstituttets anbefalinger for avstand og sosial kontakt: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-kontakter/.

Vi oppfordrer også folk å bruke munnbind i det offentlige rom der 1 meter ikke kan overholdes. Delta-varianten smitter lettere og gir mer alvorlig sykdom enn Alfa-varianten, som fortsatt er den dominerende varianten i Norge. Med godt smittevernarbeid i landets kommuner bidrar vi alle til å forsinke spredningen av Delta-varianten og bringe eventuelle utbrudd under kontroll. Vaksine er også viktig. Allerede etter én dose er beskyttelsen mot alvorlig sykdom med Delta-varianten høy.

Vestvågøy kommune har for tiden god testkapasitet og oppfordrer folk til å ha lav terskel for test ved symptomer.