Folkeundersøkelsen "Fra Wuhan til Vestvågøy"

Formålet med undersøkelsen er å innhente og behandle data innenfor flere forhold knyttet til pandemien. Kommunen vil undersøke hvilken innvirkning pandemien har hatt på innbyggere, næringsliv, kommunalt ansatte og for de som var involvert i pandemihåndteringen. Besvarelsene gjøres ut fra den enkeltes ståsted. 

Medlemmene av arbeidsgruppen samlet ved åpningen av undersøkelsen. Fv Trude Hartviksen, Villy Angelsen, Solrunn Holm, Eva M. Kibsgaard Nordberg, Hilde Holand og Tone Krüger. Sigve Olsen var fraværende da bildet ble tatt. Thomas Thomassen  

Åpning av folkeundersøkelsen "Fra Wuhan til Vestvågøy"

Tirsdag 14. juni ble folkeundersøkelsen i forbindelse med koronapandemien åpnet ved Vest-Lofoten videregående skole. Det ble en vellykket åpning med godt oppmøte og gode innlegg fra både politisk og administrativt hold. Først kom det til et kulturelt innslag ved sognepresten i Hol og Buksnes.


Eimund Nordberg viste stor allsidighet og spilte særdeles bra på piano som innledning. Melodien «optimist» ved Jan Teigen henviste til blålysparaden fra april 2020. Paraden gikk gjennom sentrale områder på Vestvågøy. Innslaget satte stemningen for det som skjedde videre.

Kommuneoverlege Eva Muriel Kibsgaard Nordberg ønsket de frammøtte velkommen og gav ordet videre til ordfører Anne Sand.


Sand tok en historisk gjennomgang og takket kommuneorganisasjonens ansatte for godt arbeid i pandemien. Hun viste til stor vaksinevilje i befolkningen, hjelpsomme frivillige ved registrering og vaksinering. Hun fortalte om gode fasiliteter for vaksinering på Storeide og kraftsamling av ulikt personell i arbeid sammen for ei felles sak. Hun viste også til godt informasjonsarbeid fra kommunens side gjennom prosessen.

Kommunedirektør Morten Dyrstad fortalte forsamlingen at han ikke var i kommunen når det stod på, men dro fram at samarbeidet på tvers i kommunen åpenbart har vært bra. Mye har blitt gjort av mange. Han tok fram verdien av å opprette arbeidsgrupper sammensatt av ulik kompetanse, og at disse ble fristilt til å jobbe konkret med et fokusområde. Han viste til at man måtte ta med seg evalueringen og ha den klar til bruk i andre situasjoner.

Kommunalsjef for helse og mestring Iver Sunnset tilkjennegav at han var fornøyd med arbeidet som ble gjort gjennom pandemien av ansatte og frivillige. Han understreket betydningen av god samfunnsberedskap i organisasjonen, og at man stadig videreutviklet beredskapsorganisasjonen opp mot framtidige hendelser.

Kommuneoverlege Nordberg oppsummerte fra innleggene og trakk fram de som har stått i det over tid. Flere sentrale medarbeidere i strategiarbeidet ble invitert fram, og fikk påfølgende klappsalver og honnør fra forsamlingen. Nordberg rettet også en takk til eksterne samarbeidsaktører.

Rådgiver Villy Angelsen og kommuneoverlege Nordberg i godt samspill i følge med åpningen. Thomas Thomassen
Villy Angelsen informerte om tidslinjen i utstillingen og sa at tidslinjen kunne være nyttig for å sette seg inn i tidsepokene man besvarte. Han viste til manns minne, som i følge Angelsen var kort. Tre uker ble nevnt… Avslutningsvis forklarte Angelsen hvordan man praktisk skulle besvare undersøkelsen ved å bruke smarttelefon eller ved å velge et alternativ på papir.

Forsamlingen fikk «feststemt» servering og fikk pratet godt sammen etter talene. Mange benyttet anledningen til å besvare undersøkelsen innimellom de hyggelige samtalene. Utstillingen skal fra mandag stå i rådhuset og blir gjort tilgjengelig for innbyggerne også der. Tanken er at utstillingen, som er lett flyttbar, også skal flyttes videre til andre lokaliteter etter hvert. Dette vil bli informert ut nærmere.