Fiskarlaget ser til Vestvågøy

Arbeidet som havnedrift i Vestvågøy kommune havn og Lofoten Avfallsselskap (LAS) gjør for å få kontroll på avfall i havnene, har vakt interesse i Norges Fiskarlag.

Denne uka var tre representanter fra fiskarlaget på Vestvågøy, der de møtte havnesjef Kjell Jakobsen og Monica Kleffelgård Hartviksen i LAS. I tillegg fikk de se hvordan avfallshåndteringen er gjort i praksis på Ballstad, som er en av tre havner på Vestvågøy der det nå kan leveres farlig avfall fra skip og båter.-Vi har fått til et meget godt samarbeid med Ballstad Slip, Lofotterminalen på Leknes og Lerøy i Stamsund. Uten deres velvilje, hadde ikke dette vært mulig. Mottak av farlig avfall krever bemanning og registrering, noe vi har fått til avtaler med disse tre bedriftene om, redegjør havnesjefen.

I korthet går samarbeidet ut på at de stedlige bedriftene, mot en godtgjørelse, bestyrer de tre spesialcontainerne. De låser opp og fører logg over det som tas i mot, mens Vestvågøy kommune havn står for eierskap av containere, avfallsdeklarering og delfinansiering av videre innhenting av de avfallsfraksjonene som leveres i containerne. Prinsippet om at forurenser skal betale følges så langt det lar seg gjøre, men det gjøres også avveininger opp mot hva som er praktisk gjennomførbart.

Foreløpig er levering av mindre mengder farlig avfall inkludert i renovasjonsavgiften, mens det må betales for større mengder. Ved større mengder avfall må dessuten Vestvågøy kommune havn kontaktes ut i fra hensynet til kapasiteten i containerne. Med farlig avfall i havnene menes blant annet spillolje, startbatterier, malingsrester, forurenset vann, aerosolbokser og oljefiltere.

Bakgrunnen for at denne ordningen har blitt etablert nettopp på Vestvågøy, skriver seg tilbake til workshop-er i 2015 og 2016 der «Norges Fiskarlag og LAS så at de hadde noe å snakke om», som Kleffelgård Hartviksen uttrykker det.

Også fylkesmannen i Nordland har vært positiv til prosjektet, og to av de tre containerne som nå er i drift, er delvis finansiert gjennom skjønnsmidler fra fylkesmannen i Nordland.

LAS er ikke direkte inne på driftssiden i forhold til de tre farlig avfall-contaierne, men LAS har engasjert seg gjennom prosjektet Havrydding, som er et samarbeid der båteiere gis muligheten til å levere «bifangst» i form av plast og søppel gratis til LAS. LAS er i denne sammenhengen inne med storsekker på noen fiskebruk, der det kan kastes plast.

Men innhenting av avfallet fra havnene er det Vestvågøy kommune havn som må stå for, og avveiningene rundt betaling for å levere må havnesjefen gjøre ut i fra hensynet til finansiering veid opp mot et ønske om minst mulig avfall på avveie.

-Vi er selvfølgelig spent på økonomien i dette, men på den annen side kan ikke vi som en ansvarlig havneeier velge bort avfallshåndtering i havnene, påpeker havnesjef Jakobsen.

Dette er også noe administrerende direktør på Ballstad slip, Roger Abrahamsen, er veldig opptatt av, og han er like fornøyd med samarbeidet om farlig avfall, som havnesjefen. Abrahamsen kunne fortelle delegasjonen fra Norges Fiskarlag om utfordringene på avfallssiden, og til tross for at containerne har kommet, er det fortsatt et forbedringspotensiale. Bare i løpet av helga var det hensatt tre 10-liters oljekanner på flytakaia utenfort slipen. Bedriften opplever også at det hensettes spann med spillolje, uten lokk, noe som utgjør en betydelig forurensingsfare hvis det begynner å regne eller spannene velter.

Når det gjelder restavfallscontainerne på de kommunale kaiene, minner havnesjefen om at de kun er ment for fiskere og brukere av kaiene. Annen bruk av containerne vil skape problemer for de tilbudet er ment for. Hensetting av større mengder restavfall forekommer dessverre også, men heldigvis i forholdsvis liten grad.

Samtidig mener både Jakobsen og Abrahamsen at veldig mye går i riktig retning når det gjelder avfallshåndtering, og begge er tilhengere av mest mulig tilrettelegging for å unngå forurensing.

Denne tilrettelegginga var da også det Henriette Skaar, Sonja Jakobsen og Jan-Erik Indrestrand fra Norges Fiskarlag var interessert i få vite mest mulig om, og de var tydelige på avfallshåndtering og miljø er noe som er høyt oppe på agendaen i organisasjonen.

De redegjorde også for de mulighetene som finnes i dag for å gjenfinne mistet bruk i havet, også kjent som spøkelsesgarn.

-Alt tapt skal rapporteres, og mye bruk lar seg gjenfinne. Det er til og med fiskere som gjennom denne ordningen har fått tilbake garn som de har mistet, sier Jan-Erik Indrestrand i fiskarlaget.

Sammen med kollegene fant han omvisningen på Ballstad svært interessant, og alt fra skilting til containere ble behørig fotografert. Også kunsten til Scott Thoe på sliphallen gjorde inntrykk på delegasjonen, som også hadde fått med seg messa Lofotfishing på sin lofottur.