Felles uttalelse fra kommuneoverlegene i Lofoten og Vesterålen

Råd angående arrangementer/samlinger i Lofoten og Vesterålen i perioden fremover med tanke på å forhindre koronasmitte.

Smittevernlegene i Lofoten og Vesterålen råder alle arrangører av offentlige og private tilstelninger om å følge med på smitteutviklingen i Norge, og oppdatere seg å råd gitt av folkehelseinstituttet på FHI.no.

Det er nødvendig med omfattende tiltak for å dempe spredningen av koronavirus. 

Den største faren for samfunnet er mangel på personell og utstyr i helsevesenet dersom svært mange blir syke samtidig. 

Følgende råd gjelder fra mandag 9. mars:

Arrangement med mange tilreisende fra utenfor regionen:
Disse anbefales det sterkt å avlyse. 

Større arrangement der folk har tett kontakt over tid:
Dette gjelder for eksempel store konserter eller idrettsturneringer. 
Disse anbefales avlyst.

Kulturelle arrangement i mindre skala:

Med "mindre skala" menes anslagsvis under 100 personer totalt. Dette inkluderer korpsøvinger,  fotballtreninger, kino/teater og lignende. Disse kan avholdes. Det må likevel understrekes til medlemmer/besøkende at personer som har vært i områder med vedvarende smitte unngår å oppsøke slik, det samme gjelder personer som har luftveissymptomer, ikke bør møte. Man bør for slike arrangement vurdere tiltak som reduserer smitte, for eksempel å droppe matservering dersom dette er planlagt. 

Arrangement i sykehjem eller andre institusjoner for eldre:
Anbefales avlyst. Vanlige besøk bør begrenses mest mulig. 

Mindre arrangement for lokale aktører:
Dette er for eksempel medlemsmøter, bursdager og lignende. 
Disse kan avholdes som vanlig, men alle bør være nøye med å gi personer med risiko og personer med potensiell smitte beskjed om å holde seg hjemme. Er du usikker kontakt kommuneoverlegen i din kommune. 

Kommuneoverlegene i Lofoten og Vesterålen