Fakturering av kommunale avgifter - Har du fått faktura med feil/ulesbar tekst?

En del av fakturaene som er sendt som avtalegiro/e-fakturakrav på 1. termin kommunalt  gebyr i år,  har pga. en feil fra vår leverandør, NETS, blitt sendt ut med feil/ikke lesbar fakturatekst.

Vi beklager sterkt det inntrufne til alle våre kunder som er berørt av denne tekniske feilen. Det er mulig å få kopi av faktura pr. epost eller i papirformat ved henvendelse til servicetorget på epost postmottak@vestvagoy.kommune.no eller telefon 76 05 60 00.