Evakuering i Flakstad opphevet

Følgende sms-er nå, klokka 14.40, sendt ut på vegne av Flakstad kommune.

Evakuering opphører
Politimesteren i Nordland har som følge av befaringen som er gjort i dag, besluttet at evakueringen av innbyggerne i Skjeldfjord kan opphøre. Evakuerte innbyggere kan nå flytte hjem.
Rådmannen i Flakstad

Evakuering opphører
Politimesteren i Nordland har som følge av befaringen som er gjort i dag, besluttet at evakueringen av innbyggerne på Ramberg kan opphøre. Evakuerte innbyggere kan nå flytte hjem.
Rådmannen i Flakstad