Eiendomsskatt også for nyere boliger

Minner om at fritaket fra eiendomsskatt i fem år for nye boliger er opphevet.

Klikk for stort bilde

I disse dager har mange av kommunens innbyggere mottatt krav om eiendomsskatt og kommunen får mange spørsmål vedrørende dette.  Et av spørsmålene er hvorfor eiere av nyere boliger mottar krav. Det  har tidligere har vært fritak for eiendomsskatt for boliger som er nyere enn 5 år.

Kommunestyret i Vestvågøy vedtok 16.02.2021 saksnummer 012/21 å oppheve fritaket fra eiendomsskatt i fem år for nye boliger etter Eiendomsskatteloven § 7 første ledd bokstav c. Alle boliger som tidligere hadde denne typen fritak vil ikke lengre ha det, og eierne av disse må derfor betale eiendomsskatten fra og med i år.