Eiendomsskatt – Befaring av eiendommer

I den nærmeste tiden kan noen av eierne av fritids- og næringseiendommer i Vestvågøy oppleve å møte på personer med nettbrett ikledt refleksvester med kommunens logo.  

 

Dette har sammenheng med at Vestvågøy kommune har engasjert befarere for å sørge for at eiendommer som skal ha kommunal takst får et korrekt grunnlag for eiendomsskatten. Dette gjelder bl.a for fritids-og næringseiendommer som har blitt oppført i etterkant av siste retaksering 2019/2020 eller eiendommer som av ulike årsaker mangler takst.

Det skal kun foretas utvendig synfaring/befaring, og det er derfor ikke nødvendig at du som eier er til stede.

Nordpå takst AS er engasjert av kommunen til å foreta befaring på vegne av kommunen. Besiktigelsene gjennomføres i løpet av perioden januar til mars 2022.

Boligeiendommer får fremdeles eiendomsskatten sin med bakgrunn i formuesverdi fra Skatteetaten og dette videreføres på samme måte som tidligere.