Deltakelse YOU-messa 2023 - Invitasjon til bedrifter

YOU-komiteen inviterer bedrifter til deltakelse på YOU-messa for Vest-Lofoten 3. februar 2023. Påmeldingsfrist for deltakelse med stand er 7. desember.

Da forsøker vi igjen etter 2 år uten YOU-messe.  I fjor måtte vi avlyse bare et par uker før arrangementet.  YOU-23 arrangeres  i  Lofothallen fredag 3. februar 2023.

Gjennomføringa blir i stor grad som tidligere; bortsett fra at vi i denne gangen vil forsøke å få til et opplegg med seminarer også for bedrifter dersom noen ønsker det.

Mer info og skjema for påmelding finnes her:

For YOU-komiteen -23, Inge Elvebakk