Bussholdeplassen flyttes mandag 9. september 2019

Mandag 9. september 2019 starter arbeidene med del 1 av den nye Storgata, og da vil bussholdeplassen ved bensinstasjonen Circle K flyttes midlertidig. Endringen skjer etter siste buss på søndag, og før første buss på mandag.

Dette gjøres som følge av at den nord-østre delen av Storgata og nedre del av Meieriveien blir berørt av graving for ledninger og videre arbeid med opparbeidelse av den nye gata med 3 m brede kjørefelt, sykkelbane, fortau på begge sider og langsgående parkering samt beplantning og gatelys.

Etter en inngående vurdering er det besluttet at bussholdeplassen blir flyttet til den sør-vestre delen av Storgata. I korte trekk betyr det at bussene vil stå på høyre side sett fra Alf Lie-rundkjøringa til Elvegårdsveien. Biler som skal samme vei, vil kunne passere bussene i venstre felt, da denne delen av Storgata vil bli stengt for motgående trafikk i krysset Storgata/Elvegårdsveien.

Det vil bli skiltet med «påbudt kjøreretning» fra Alf Lie-rundkjøringa, og «innkjøring forbudt» i Storgata ved Elvegårdsveien.

Av- og påstigning for busspassasjerer vil bli mot Milano, Digg og Skulbrugården. Det er på det meste åtte busser på holdeplassen samtidig, slik at det er behov for hele strekningen fra rundkjøringa til Elvegårdsveien. Høyrefeltet på strekningen Alf Lie-rundkjøringa til Elvegårdsveien må derfor anses som en bussholdeplass i hele sin lengde.

Den beskrevne løsningen vil bli forsøkt frem til årsskiftet, og det vil da bli vurdert om det blir slik så lenge det er behov for midlertidig holdeplass for bussene.

I løpet av formiddagen mandag 9. september vil også Storgata utenfor Meieriet bli stengt på grunn av gravearbeider.

Vestvågøy kommune ber om forståelse for de ulempene denne midlertidige trafikkløsningen medfører for busspassasjerer, trafikanter, næringsdrivende og innbyggere i området.

Slik vil bussene plasseres. Følg streken fra bussruta til venstre, inn mot kartet over Storgata:Klikk for stort bilde