Bredbåndsutbygging i Vestvågøy – fase 2

Klikk for stort bilde Vestvågøy kommune har i sin handlingsplan et mål om at innbyggerne og næringsliv skal ha tilgang til høyhastighet internettforbindelse. Fase 1 er nå avsluttet (omfattet Gravdal – Ballstad inklusiv Ballstadlandet, Fygle – Mortsund, Leknes Oppdøl og Leknes – Storfjord).

Fase 2 blir bygd ut med FTTH (fiber to the home)  til alle potensielle kunder på oppgitt strekning nedenfor. Med potensielle kunder menes alle fastboende, offentlige bygg samt næringer/bedrifter i utbyggingsområdene vist på vedlagte kart (røde og grønne stiplede markeringer var opprinnelig opsjoner, men er tatt med i utbyggingen).

1 Oppdøl via Liland til krysset til Borgfjord

2 Borgfjordkrysset – rundt pollen (røde stiplede område)

3 Strekning Liland – Unstad (grønne stiplede område).

Status 1.6.2017 fra utbygger Nordix v/Leif-Bjørn Walle:

  • Kabelleveransene har strukket litt ut da det er mangel på glasstaver til fiberkabel på verdensbasis.
  • Gravesøknadene er godkjent hos vegvesenet
  • Vi starter graving 12. juni
  • Sitecom skal bygge luftnettet, skjøte hele nettet og installere hos kunder. De starter samtidig.
  • Vi har fått en liste fra Telenor på ca. 450 kunder som vi løpende vil kontakte.
  • Vi planlegger å sette inn 5 installasjonsteam som installerer i boliger.

Kontakttelefon er 77662600. NordiX Data AS.