Borgertoget 2019

Kulturenheten vil gjerne invitere dere alle til å stille i borgertoget på 17. mai.

Påmelding skjer via epost til Trond Handberg

I fjor (31. mai) ble det avholdt et idedugnadsmøte for lag, foreninger og den gemene hop hva angår ettermiddagens 17. mai- feiring på Leknes. Mange tanker fremkom. Det har dessverre ikke vært tid til å følge dette opp på en grundig nok måte, noe som bl.a. skyldes at undertegnede i 2018/19 er deltidsstudent ved Norges Arktiske Universitet, bl.a. med samlinger gjennom året og innlevering av prosjektoppgave 15. mai d.å.

Men vi skal allikevel foreta noen endringer i 17. mai 2019, i tråd med det som fremkom på idemøtet, samt andre innspill.

Disse endringene er:

  1. Borgere stiller seg bak valgte faner/plakater under bolken «Øvrige borgere» i togordenen

I fjor fremmet Benjamin Einarsen følgende forslag:

«Forslaget mitt er å lage / få lagd minst 10 flotte faner som til sammen fenger samtlige av våre mange innbyggere! Noen vil til og med måtte velge bak hvilken fane de vil gå. Om 5-6 faner forhåndsbestemmes av en komité, så kan de resterende fanene avgjøres med forslag på facebook, i servicetorget, under et kommunestyremøte etc. og videre avstemning for hvilke som skal trykkes (tar det helt av trenger man jo ikke stoppe på 10 faner, men kanskje enda flere)……. Videre kan det også være en liten gulrot på selve dagen, at den fanen med flest følgere igjennom siste rundkjøring, får gir 5000,- kroner til et veldedig formål. Overrakt på direkten på podiet til øredøvende applaus.»

Konklusjon: Vi skal prøve å få dette til. Det gjør vi ved å oppfordre lag og foreninger – kanskje særlig innbyggerforeningene – om å lage slike faner. Andre lag oppfordres jo fortrinnsvis til å delta med egne faner lengre framme i toget. Kulturenheten har ikke kapasitet til å kalle inn til komitemøter i sakens anledning, men vi kan prøve å få til noe på Facebook på dette.

  1. Motoriserte kjøretøyer skal ikke delta i toget, bortsett fra én politibil fremst og én brannbil bakerst som ivaretar sikkerheten.
  2. Paradetroppen og Vestvågøy Janitsjar bytter plass og går muligens rett etter hverandre
  3. Fotballagene som har spilt kamp 16. mai inviteres spesielt til å delta i borgertoget med sine faner og drakter

Så ser vi hvordan dette går. Vi satser på å foreta god samskaping og planlegging av 17. mai 2020, gjennom å innkalle til et møte for relevante over sommerferien. Vi vil for øvrig ta til etterretning noen av de tanker som fremkom vedrørende arrangementet på rådhusplassen.

Facebook event for påmelding, spesielt til det å få i stand eller stå bak valgte faner/plakater under «øvrige borgere» legges ut snarlig.

 

Med vennlig hilsen

 

Trond Handberg

Inspektør Vestvågøy kulturskole/kulturkonsulent

Vestvågøy kommune