Bedriftsnettverk med suksess

Representanter for de 23 bedriftene i reiselivsnettverket Destinasjon Ballstad var samlet på Lofotr Vikingmuseum 6/9 til oppsummering av første år av et treårig utviklingsprosjektprosjekt. Det har vært et travelt år med mange aktiviteter og  mye arbeid, men den felles satsingen er kronet med fantastiske resultater. Vestvågøy kommune og Innovasjon Norge er økonomiske bidragsytere til arbeidet i utviklingsnettverket på Ballstad.

Lofoten Matpark er prosessleder for arbeide i nettverket og har gjennomført en undersøkelse blant deltakerbedriftene som viser en fantastisk utvikling. Noe av utviklingen tilskrives den økte interessen for Lofoten, men hovedårsaken er at bedriftene har utviklet produkter som gjør at gjestene ønsker å komme, har noe å bruke penger på og oppholder seg over en lengre periode på Ballstad.

Ved oppstarten av prosjektet satte nettverket seg mål om å nå 110 millioner i omsetning i løpet av 2020. Med den positive satsingen i nettverket kan det vise seg at dette målet er satt alt for lavt. 

Nasjonalt skaper reiselivet stor sysselsetting (160.000) og det er gledelig å se at det er en så sterk økning i antall helårsansatte på Ballstad, og derigjennom økt skatteinngang til kommunen. Behovet for sommeransatte er også stort og gir muligheter for skoleungdom.

Utviklingen på Ballstad i prosjektperioden:

Klikk for stort bilde

Det har vært stor satsing og mye er oppnådd på kort tid.

Etablere bedriftsnettverket med 3 hovedsatsingsområder:

 • Spissing på fisketurisme
 • Administrasjon og ledelse
 • Sosial bærekraft    

Prosjekter, aktiviteter og resultater:

 • Autonom Ferge Ballstad - forstudie smart stedsutvikling, grønn havn, knytte Øya og Landet sammen
 • Fløttmannsutstilling under Ballstaddagan - presentasjon av historiske fløttmann og nye teknologiske muligheter
 • Bakeriet i hovedgården - initiativ etablering av historisk bakeri
 • Historiske Ballstad - samle historier om Ballstad til bruk i opplæring av guider og sommeransatte
 • Opplæring sommeransatte - kurs for sesongansatte på anleggene på Ballstad
 • Prosjektlederkurs - Opplæring i Innovasjon Norges modell for prosjektledelse (PLP)
 • Kurs i sosiale media
 • Bakekurs - baking i steinovn på Å
 • Lofoten Matfestival 2017 - hovedaktør gjennom en uke med arrangementer
 • Kaisalg av fisk - samarbeid med LofotenMat om lokalt salg fra fiskebåter
 • Offentlige toaletter - pådriver for etablering av kommunale toaletter på Allmenningen
 • Søndagsåpen butikk - grunnlagsmateriale for søknad fra kommunen til Fylkesmannen om Ballstad som "typisk turiststed"
 • Turistinformasjon - etablering av egen informasjonskiosk hos Joker / 8373 Café
 • God synlighet i sosiale medier og lokal presse

Nå planlegges aktiviteter og satsingsområder for neste prosjektår hvor kulturnæring og internasjonalisering vil bli noen av hovedtemaene. Allerede 18. september er det informasjonsmøte/workshop om kulturnæringer og i oktober reiser representanter for bedriftene på studietur til Galloway i Skottland, et område ikke ulikt Lofoten, hvor det satses sterkt på kvalitet og autentiske opplevelser for turistene.

Klikk for stort bilde

Fornøyde reiselivsaktører på Ballstad har lagt bak seg et aktivt prosjektår.