Båndtvang

Vær obs på at den regulerte perioden for båndtvang er i Vestvågøy 1. april til 15. oktober

Miljøfaglig rådgiver Bjørn Harald Brenna opplyser at vi i de siste ukene har fått inn meldinger om jaging og skambiting av sau – med dødelig utfall for sauen. Dette synliggjør at vi bør minne om båndtvangsreglene.

Den ordinære båndtvangen i Vestvågøy er i perioden 01.04. til og med 20.08. Båndtvang er regulert av den såkalte hundeloven, §6.

Men i tillegg har vi i VVK en forskrift som regulerer båndtvang også etter endt ordinær båndtvangsperiode. Denne utvidete båndtvangsperioden løper etter forskriftens §2 fra 21.8 til og med 15.10.

Også utenfor denne perioden oppfordres det til å holde god kontroll på hunden da det er mange som kan oppfatte løse hunder som skremmende.

Kontakt

Bjørn Harald Brenna
Rådgiver miljø og SMIL
E-post
Telefon 76 05 61 27