Ballstad skole - status etter vannlekkasjen

Informasjonen under er orientering fra Vestvågøy Eiendomsdrift om det som skjer ved og på Ballstad skole i forbindelse med vannskaden.

Inneklima

Vi var i dialog med Vest-Lofoten HMS like etter skaden, med tanke på inneklima. Det var da ikke vurdert at det var nødvendig å begrense undervisningen i klasseromsdelen. Det er avtalt befaring sammen med HMS-rådgiver fra Vest-Lofoten HMS på mandag førstkommende (27.3.), for å få gjort ei ny vurdering. Vi vil rådføre oss med dem i forhold til bruken av dette bygget til daglig undervisning, og vi vil følge anbefalingene de gir. Vi vil umiddelbart orientere rektor om hvilke vurderinger som gjøres.

Utvendige forhold/drenering

Et entreprenørfirma har hatt oppdrag med utskifting av samlekum og samleavløpsledning ved Reineveien. Dette er utført. Samme firma har fått oppdraget med spyling av dreneringsrør, og kamerasjekk for å finne evt. feil og mangler med eksisterende drenering. Dette arbeidet pågår nå, og det vil i forbindelse med dette arbeidet pågå gravearbeid ved bygningen. Et konsulentfirma har fått et engasjement for å planlegge tilfredsstillende dreKlikk for stort bildeBallstad, med skilen til høyre i bildet.neringsløsninger på skoleplassen og rundt bygningene. Engasjementet skal gi oss et plangrunnlag som vi kan bruke mot utførende entreprenør.

Bygningsmessige utbedringer

Det bygningsmessige som har vært utsatt for vann er nå tørket. Når spyling og kamerasjekk av drenering er utført, vil takstmannen vurdere aktuelle firma og sette et av dem på jobben.

Ventilasjon

I dag har takstmannen gitt et av tilbyderfirmaene på ventilasjon oppdraget med utbedring av skadene på dette anlegget. Det skal monteres nytt ventilasjonsaggregat og ny automatikk som erstatning for det som har vært under vann. Firmaet som har fått oppdraget har bestilt aggregatet, og firmaet har opplyst at det vil leveres i uke 18. Firmaet har anslått 2-3 dager montering. I tillegg kommer tilkobling til strøm, og igangkjøring. Dermed tror vi at ventilasjonen vil være operativ i uke 19.

Varme

Det har vært kjørt reserveløsning med oljefyring for oppvarming av bygget som følge av at elektrokjelen ble skada. Oppgradering av skadet anlegg med elektrokjel, pumper og diverse ble satt i bestilling av takstmannen i forrige uke. Også her er det noe leveringstid på utstyr, men det er opplyst at disse forholdene også skal være ferdig utbedret senest i uke 18-19.