Arbeidsmiljøpris til Leknes skole

Her overleverer ordfører Remi Solberg prisen til konstituert rektor Jane Horn.

I sitt møte 7. februar tildelte Arbeidsmiljøutvalget pris for «Godt arbeidsmiljø 2016» til Leknes skole.  Prisen er på kr 10.000 og skal benyttes til trivselstiltak på arbeidsplassen.

PKlikk for stort bilderisen tildeles medarbeidere og ledere ved Leknes skole blant annet for godt arbeid med det psykososiale arbeidsmiljøet og høyt fokus med god systematikk i  HMS-arbeidet i 2016 – både forebygging og oppfølging av sykefravær. Medarbeidernes deltakelse i felles tiltak og innsats har gitt god trivsel og høyt nærvær på arbeidsplassen.   Gjennomsnittlig sykefravær for Leknes skole for 2016 var på 6,7 prosent, for Vestvågøy kommune var tilsvarende tall 11,1 prosent.

Gratulerer!  Godt jobbet og lykke til med nærværsarbeidet videre i 2017!