Arbeid med Nye Lekneshallen - endringer i kjøremønster fra 25/1

I forbindelse med prosjektet vil Gymnasveien stenges for gjennomkjøring til Idrettsgata f.o.m. mandag 25/1.

Klikk for stort bilde 

Arbeidene på Nye Lekneshallen er startet opp av Lofotentreprenør i nå i januar.  Prosjektet realiseres ved Vestvågøy kommune som tiltakshaver og Nordland Fylkeskommune som leietaker. Den nye hallen er på 2500 m2 er tegnet av Stein Hamre Arkitekter AS og blir en spennenende konstruksjon med utstrakt bruk av massivtre. Bygget blir plassert som et tilbygg til eksisterende Lekneshallen. Prosjektet vil pågå til februar/mars 2022.

Klikk for stort bildeIllustrasjon: Stein Hamre Arkitekter AS 
I forbindelse med prosjektet vil Gymnasveien stenges for gjennomkjøring til Idrettsgata f.o.m. mandag 25/1. Omkjøring for beboere vil skiltes via Tore Hjorts vei. Samtidig vil den eksisterende gang og sykkelveien mellom videregående skole og Leknes skole måtte stenges. Det vil etableres og skiltes en midlertidig gangvei i samme området. 

I følge entreprenør blir gangveien foreløpig stengt til mai. Videre vil den periodevis kunne stenges inntil fasadearbeider er ferdigstilt. Gymnasveien blir stengt inntil alt arbeid med legging av avløp er gjort. Foreløpig ligger det da an til åpning i august. Vi vurderer også behov for videre stenging av Gymnasveien ved montasje av tunge elementer.

Klikk for stort bilde

Kontakt

Ivan Pirojkov
Prosjektleder bygg
E-post
Telefon 76 05 62 01