Alt om Rusken 2019

Bli med på årets vårrengjøring - RUSKEN 2019!Klikk for stort bilde

Vestvågøy kommune oppfordrer alle lag, foreninger, borettslag, skoleklasser, barnehager, vennegjenger, unge som gamle til å bli med på dugnad for å rydde nærområdene til 17 mai.

Periode du kan levere avfallet: 29.04-16.05

  • Gjør friområder, veigrøfter osv. i ditt nærområde klar til 17. mai, vår og sommer.
  • Du kan melde deg på og hente sekker i servicetorget på Rådhuset – tlf. 760 56000.
  • Ansvarlige for organisasjon/gruppen kan levere avfallet gratis til Lofoten avfallsselskap (LAS) i Haugen eller på Leknes Miljøstasjon.
  • Ved uvanlig store mengder avfall må ansvarlig for gruppen ta kontakt med kommunen for godkjenning.
  • Avfallet pakkes i blanke sekker. Trevirke, E.E.avfall/elektronikk, jern/metaller, dekk o.l. sorteres fra restavfallet ved levering.
  • Det er gratis å levere avfallet når du har registrert deg i servicetorget på forhånd
  • Åpningstid på Leknes Miljøstasjon, hverdager åpent kl. 08.00 – 15.00, torsdager kl. 10.00-20.00. Haugen Avfallsdeponi kl 08.00 – 15.30

Aksjonen gjelder ikke avfall fra boliger og bedrifter. Privathusholdninger kan levere spesialavfall, hageavfall, kuldemøbler (frysere/kjøleskap), TV, komfyrer og annet E.E avfall/elektronikk gratis til godkjent mottak hele året!

Ruskenavfall skal IKKE inneholde farlig avfall eller E.E avfall/elektronikk.

Eksempler på farlig avfall er: bilbatterier, eternitt, asbest, olje, maling, lim og lakk, løsemidler, spraybokser og impregnert trevirke.

E.E avfall/elektronikk er alt avfall som behøver strøm, enten via kontakt eller batteri, for eksempel: lamper, musikkanlegg, varmeovner, tv/video/dvd, komfyrer, div leker, kjøleskap.

 

Opprydding for private og næringsaktører

Næringsaktører og private oppfordres også til å ta i et tak og rydde på og rundt sine eiendommer.

Næringsavfall og avfall fra private kommer ikke inn under Rusken aksjonen, men det er likevell nødvendig at dette tas hånd om og leveres på godkjent mottak.

 

Strand – og kystrydding

Har du lyst til å rydde i strandsonen kommer dette inn under LAS og Clean Up Lofoten sitt strandryddeprosjekt.

Grupper og enkeltpersoner kan melde seg på hos Clean Up Lofoten. Funnene registreres på skjema fra LAS. Sekker og ryddeskjema fås hos LAS og på servicetorget. Ryddeskjema er også tilgjengelig på Clean Up Lofoten sine hjemmesider. Utfylte registreringsskjema gir anledning til å levere det herreløse marine avfallet gratis. Les mer om aksjonen på nettsiden til Clean Up Lofoten.

Kontakt LAS ved behov for transport ved større mengder avfall.

Utfylte skjema leveres til Clean Up Lofoten eller til LAS på miljøstasjonen om du leverer avfallet selv.

Funn av urent trevirke, metaller og garn/ trålnøter fra fiske leveres separat fra avfallet.

For mer info ring LAS på tlf. 760 54 035 eller se www.las-lofoten.no og www.cleanuplofoten.no.