24. juli 2018 kommer til å gå inn i historien som en stor dag for oss som elsker bakverk, sjokolade, god kaffe og kaker.

Denne uka var det kø på brygga på Ballstad for å få kjøpt seg fisk og sjøkreps direkte fra båt ved depotkaia ved Ballstad Slip.

I samarbeid med bygdelag og innbyggerforeninger holdt kommunen seks folkemøter mellom 18. og 28. juni, der politikere og fagfolk fra kommunen orienterte om arealplanarbeidet og fikk kunnskap om lokale behov og muligheter som du kan lese om her. 

Planavdelingen skal nå systematisere alle innspill fra folkemøtene og samle dem og sine vurderinger i en rapport som publiseres på kommunens nettside. Rapporten skal brukes som kunnskapsgrunnlag for revideringen av arealplanen. Det er mulig å gi innspill til arealplanen, for eksempel på mail til postmottak@vestvagoy.kommune.no. Merk mailen med saksnummer 17/1755 og kontaktinformasjon.

Når et førsteutkast til revidert plan foreligger vil planleggerne ha utekontor på Meieriet slik at innbyggerne og andre interesserte kan komme og diskutere planen, som skal vedtas i juni 2019.

Vi takker alle bidragsytere for kunnskapen vi har fått til arealplanarbeidet denne våren, og ønsker alle en god sommer.

Oljeanlegg som fyres med mineralolje for boliger og næringsbygg som er i bruk i dag, skal fases ut innen 1. januar 2020. Etter denne dato er det ikke tillatt å fyre med mineralolje til oppvarming.

Det er du som er ansvarlig for at en oljetank på din eiendom ikke lekker. Hvis det skjer lekkasjer i naturen eller på naboens eiendom kan dette bli kostbart for deg.

Eier eller disponerer du en eiendom med avkjørsel til kommunal veg eller gang- og sykkelveg? Da har du ansvar for å sørge for fri sikt ved din avkjørsel og mot vegkryss.

Vi håper du vil gjennomføre nødvendige tiltak på vegetasjonen slik at alle kan gå, sykle og kjøre trygt forbi eiendommen din.

Her kommer denne ukens nyhetsbrev. Har du innspill til hva vi bør opplyse om? Eller spørsmål? Ta kontakt.

Stort oppmøte på Eltoft Montessoriskole tirsdag kveld.

Godt oppmøte og engasjerte innbyggere på Haukland ungdomshus.