Planlagt utspyling på vannforsyningsnettet utsettes.

Kanskje du har en leilighet som oppfyller kriteriene?

Vestvågøy kommune har per i dag til sammen 164 ledige plasser på noen av våre legers lister.

Vestvågøy kommune gjennomfører utspyling på vannforsyningsnettet i uke 19.

To av våre ansatte på NPU har sluttet i sine stillinger.

Prosjektet har vært komplisert fra starten av, heter det i saksutredningen som ble styrebehandlet i Eiendomsdrift KF tirsdag denne uken.

Forhåndsvarsel om oppstart av arbeid med lokal forskrift - rett til opphold i institusjon

Da må du hjelpe til med å spre denne utdanningsmuligheten.

Klasser flyttes inn i andre bygninger på skolen.