Ansattoversikt


01 - Rådmannens ledergruppe

Ansatte i avdelingen 01 - Rådmannens ledergruppe
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Økonomisjef 928 81 040
Administrativ kontroller 76 05 60 53 975 49 602
Villy Angelsen
Rådmann 76 05 60 59 918 84 112
Kjell Idar Berg
Kommunalsjef Samfunn og teknikk 76 05 60 54 952 81 889
Håvar Berg-Larsen
Kommunalsjef familie og velferd 76 05 64 29 901 63 002
Nils-Olav Hagen
Kommunalsjef for utdanning 901 17 548
Bianca Halvorsen
HR-sjef 76 05 60 60
Laila Johansdatter Salomonsen
Kommuneadvokat 76 05 60 57
Kommunalsjef omsorg 76 05 60 52 478 99 449

02 - HR og tjenesteutvikling

Ansatte i avdelingen 02 - HR og tjenesteutvikling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver barnehage 76 05 60 92 971 42 137
Ingunn Abrahamsen
Rådgiver skole 76 05 60 93 913 21 711
Rådgiver skole 76 05 60 95
Rådgiver HR 76 05 60 66
Eivind Bjørndal
Fagarbeider lønn/ HR 76 05 60 63
Merethe Danielsen
Konsulent lønn/ sykelønn 76 05 60 64
Ann-Britt Dyrseth
IA-konsulent 76 05 60 58
Rådgiver helse og omsorg 76 05 60 90
Cato Hansen
Rådgiver HR 76 05 60 65
Rose Mari Haug
Konsulent lønn 76 05 60 62
Fagansvarlig for lærlingeordningen/Rådgiver HR 76 05 60 68
Solveig Jensen
HR-sjef 76 05 60 60
Laila Johansdatter Salomonsen
Kommuneadvokat 76 05 60 57
Rådgiver HMS/HR 76 05 60 61 905 57 144
Trine-Lise Nyvoll Larsen
Rådgiver IA 76 05 60 67 970 88 316
Konsulent lønn 76 05 60 88
IA-konsulent 76 05 60 86

04 - IKT- og informasjon

Ansatte i avdelingen 04 - IKT- og informasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunearkivar 76 05 60 84
IKT konsulent 912 42 407
Saksbehandler salg, servering og skjenking 76 05 60 00
Ann-Hege Hansen
Avdelingsleder IKT 911 09 990
Kjetil Jørgensen
Kontorarkivar 76 05 60 82
IKT-konsulent 970 89 065 970 89 065
IKT-konsulent 76 05 64 50 412 24 990
IKT-konsulent 76 05 64 51 916 36 811
Politisk sekretær 76 05 60 51
Saksbehandler salg, servering og skjenking 76 05 60 00
Berit Olsen
Trykkeri/vaktmester rådhuset 992 84 490 76 05 61 51
IKT-konsulent 76 05 64 54 976 01 708

05 - Sektor Familie og velferd

Ansatte i avdelingen 05 - Sektor Familie og velferd
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
76 05 60 00

Ved behov for akutt bistand utenfor kontortid, ring vakttelefon 760 56 180

Barneverntjenesten
116111
Bekymringstelefon for barn og unge
81 05 95 00
Fastlegetelefonen
Resepsjon 76 05 60 70
Flyktning- og innvandrerenheten
76 12 23 30
Krisesenteret Vesterålen
Sekretær 76 05 64 28
Legetjenesten
Ved behov for medisinsk legehjelp 116117

Ved livstruende
sykdom/skade ring 113

Legevakt
76 05 64 00
Leknes legesenter
Fysioterapi 76 08 92 04
Lofotklinikken
76 30 34 00
Lofotleger AS
Sentralbord 55 55 33 33
NAV Vestvågøy
Familieenheten 76 05 62 70
PPT og Helsestasjonen
76 05 62 70
PPT Vest-Lofoten
76 05 50 40
Vestvågøy Fysioterapi
Enhetsleder Flyktning- og innvandrerenheten 76 05 60 76
Enhetsleder Familieenheten og ledende helsesykepleier 76 05 62 85
Unni Brattli
Kommunepsykolog 76 05 62 31
Spesialpedagog 76 05 62 75
Vibeke Hannisdal
Leder PPT Vest-Lofoten 76 05 62 59

06 - Sektor Omsorg

Ansatte i avdelingen 06 - Sektor Omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Forløpskoordinator 475 16 272

07 - Barnehage

Ansatte i avdelingen 07 - Barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Styrer: Johanne Martinussen 76 08 55 65
Styrer: Britt Inger Pettersen 76 08 93 39
Styrer: Evy Kristine Leonhardsen 488 50 821
Styrer: Geir Harald Johansen 948 84 552
Styrer: Evy Kristine Leonhardsen 954 28 792
Styrer: Britt Iren Walle 76 08 45 52 474 67 668
Styrer: Britt Iren Walle 76 08 45 52 474 67 668
Styrer: Geir Harald Johansen 948 69 897
Enhetsleder: Birgitte Pernille Aulie 76 05 65 35
Styrer: Kevin Kåre Bolle 76 08 26 56
Enhetsleder: Tor Ivar Saupstad 76 05 63 40 482 67 669

Avdelinger
Røsslyngen, 90132438
Krøkebæra, 90507165
Skrubben, 90507434

 

Styrer: Mona Saupstad 76 08 28 05
Styrer: Anne Lise Olsen 76 08 86 60
Styrer: Silja Pettersen-Hegrem 76 08 84 26
Styrer: Ørjan Bringslimark 76 05 55 40 76 05 55 49
Styrer: Bjørg Rostad Hansen 76 08 88 10
Styrer: Wibece Hansen 76 08 40 60
Styrer: Anja Trones 76 08 93 30
Rådgiver barnehage 76 05 60 92 971 42 137
Ingunn Abrahamsen
Kommunalsjef for utdanning 901 17 548
Bianca Halvorsen

08 - Skole

Ansatte i avdelingen 08 - Skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor Fygle skole 76 05 69 04
Rådgiver skole 76 05 60 93 913 21 711
Rådgiver skole 76 05 60 95
Rektor Ballstad skole 76 05 68 62 906 73 667
Kommunalsjef for utdanning 901 17 548
Bianca Halvorsen
Rådgiver utdanning 76 05 60 94 474 09 051
Arne Kvendseth
Assisterende rektor Leknes skole 76 05 68 07
Rektor Svarholt skole 76 05 68 81 996 43 265
Rektor Buksnes skole 76 05 68 40
Rektor Leknes skole 76 05 68 02
Rektor Bøstad skole 76 05 67 52

Arbeidsmiljøutvalg

Ansatte i avdelingen Arbeidsmiljøutvalg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagforbundet 936 79 072
Lærer Svarholt/hovedverneombud
Rådmann 76 05 60 59 918 84 112
Kjell Idar Berg
Kommunalsjef for utdanning 901 17 548
Bianca Halvorsen
Avdelingsleder sektor Leknes øst 76 05 67 95 954 73 229
HR-sjef 76 05 60 60
Laila Johansdatter Salomonsen
Leder Fagforbundet 76 05 62 53 918 34 780
Utdanningsforbundet 996 10 557

Eiendomsdrift

Ansatte i avdelingen Eiendomsdrift
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Driftsleder 954 46 628
Enhetsleder Eiendomsdrift 478 45 588
Arild Jakobsen
Renholdsleder 992 84 483

Folkevalgt

Ansatte i avdelingen Folkevalgt
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fremskrittspartiet 906 73 248
Eldrerådet
Senterpartiet 971 91 822
Sosialistisk Venstreparti 947 81 525
Arbeiderpartiet 950 47 202
Eldrerådet
Arbeiderpartiet 976 16 133
Arbeiderpartiet 957 25 297
Senterpartiet 900 75 664
Senterpartiet 901 54 227
Eldrerådet
Eldrerådet
Arbeiderpartiet 909 12 723
Miljøpartiet De Grønne 915 21 919
Sosialistisk Venstreparti 909 44 275
Senterpartiet 906 73 308
Kristelig Folkeparti 971 66 224
Høyre 930 82 664
Arbeiderpartiet 909 26 056
Fremskrittspartiet 996 39 120
Fremskrittspartiet 458 54 278
Arbeiderpartiet 908 90 076
Fremskrittspartiet 901 85 202
Rødt 403 27 590
Høyre 913 01 919
Senterpartiet 918 94 416
Eldrerådet
Arbeiderpartiet 977 32 144
Arbeiderpartiet 472 41 477
Varaordfører, Senterpartiet 952 93 700
Senterpartiet 924 28 956
Barnas representant i plansaker 901 67 987
Høyre 976 76 929
Ordfører, Arbeiderpartiet 76 05 60 50 906 70 131
Remi Solberg
Senterpartiet 991 02 303
Høyre 992 63 800
Eldrerådet
Senterpartiet 926 86 490
Senterpartiet 911 68 421
Kristelig Folkeparti 917 41 943

Folkevalgt - Administrasjonsutvalget

Ansatte i avdelingen Administrasjonsutvalget
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagforbundet 936 79 072
Fremskrittspartiet 906 73 248
Sosialistisk Venstreparti 947 81 525
Arbeiderpartiet 976 16 133
Senterpartiet 900 75 664
Høyre 913 01 919
Utdanningsforbundet 996 10 557
Arbeiderpartiet 472 41 477
Senterpartiet 911 68 421

Folkevalgt - Driftsutvalget

Ansatte i avdelingen Driftsutvalget
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fremskrittspartiet 906 73 248
Sosialistisk Venstreparti 947 81 525
Arbeiderpartiet 976 16 133
Senterpartiet 900 75 664
Høyre 913 01 919
Arbeiderpartiet 472 41 477
Senterpartiet 911 68 421

Folkevalgt - Eldrerådet

Ansatte i avdelingen Eldrerådet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Eldrerådet
Eldrerådet
Senterpartiet 901 54 227
Eldrerådet
Eldrerådet
Eldrerådet
Eldrerådet

Folkevalgt - Formannskapet

Ansatte i avdelingen Formannskapet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Senterpartiet 971 91 822
Arbeiderpartiet 957 25 297
Sosialistisk Venstreparti 909 44 275
Fremskrittspartiet 901 85 202
Varaordfører, Senterpartiet 952 93 700
Ordfører, Arbeiderpartiet 76 05 60 50 906 70 131
Remi Solberg
Høyre 992 63 800

Folkevalgt - Forvaltningsutvalget

Ansatte i avdelingen Forvaltningsutvalget
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Arbeiderpartiet 909 12 723
Fremskrittspartiet 901 85 202
Senterpartiet 918 94 416
Arbeiderpartiet 977 32 144
Barnas representant i plansaker 901 67 987
Senterpartiet 991 02 303
Høyre 992 63 800
Kristelig Folkeparti 917 41 943

Folkevalgt - Kommunestyret

Ansatte i avdelingen Kommunestyret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fremskrittspartiet 905 60 679
Fremskrittspartiet 906 73 248
Senterpartiet 971 91 822
Sosialistisk Venstreparti 947 81 525
Arbeiderpartiet 950 47 202
Arbeiderpartiet 976 16 133
Arbeiderpartiet 957 25 297
Senterpartiet 900 75 664
Senterpartiet 901 54 227
Arbeiderpartiet 909 12 723
Miljøpartiet De Grønne 915 21 919
Sosialistisk Venstreparti 909 44 275
Senterpartiet 906 73 308
Kristelig Folkeparti 971 66 224
Høyre 930 82 664
Arbeiderpartiet 909 26 056
Fremskrittspartiet 996 39 120
Fremskrittspartiet 458 54 278
Arbeiderpartiet 908 90 076
Fremskrittspartiet 901 85 202
Rødt 403 27 590
Høyre 913 01 919
Senterpartiet 918 94 416
Arbeiderpartiet 977 32 144
Arbeiderpartiet 472 41 477
Varaordfører, Senterpartiet 952 93 700
Senterpartiet 924 28 956
Høyre 976 76 929
Ordfører, Arbeiderpartiet 76 05 60 50 906 70 131
Remi Solberg
Senterpartiet 991 02 303
Høyre 992 63 800
Senterpartiet 926 86 490
Senterpartiet 911 68 421
Kristelig Folkeparti 917 41 943

Folkevalgt - Kontollutvalget

Ansatte i avdelingen Kontollutvalget
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kontrollutvalget 909 55 917
Kontrollutvalget
Kontrollutvalget
Kontrollutvalget 412 44 994
Høyre 976 76 929

Folkevalgt - Næringsutvalget

Ansatte i avdelingen Næringsutvalget
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sosialistisk Venstreparti 909 44 275
Varaordfører, Senterpartiet 952 93 700
Ordfører, Arbeiderpartiet 76 05 60 50 906 70 131
Remi Solberg

Folkevalgt - Rådet for personer med funksjonsnedsettelse

Ansatte i avdelingen Rådet for personer med funksjonsnedsettelse
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse 977 04 187
Fremskrittspartiet 906 73 248
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse 957 34 615
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse 908 24 301
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse 959 49 915
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse 934 94 358
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse 908 71 283

Folkevalgt - Takstnemda

Ansatte i avdelingen Takstnemda
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Takstnemda
Senterpartiet 918 94 416
Takstnemda 905 55 014

Helse

Ansatte i avdelingen Helse
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fysioterapeut 468 54 594
Turnusfysioterapeut
Fysioterapi turnuskandidat 468 54 594
Turnuskandidat
Hjelpepleier 991 14 474
Aud Karin Walle

Helse - Demensteamet

Ansatte i avdelingen Demensteamet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
415 39 992
Dagsenter for personer med demens
415 32 547
Demensteamet

Helse - Diabetes

Ansatte i avdelingen Diabetes
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagutviklingssykepleier diabetes 415 39 986
Ragnhild Holdahl

Helse - Friskliv og fysioterapi

Ansatte i avdelingen Friskliv og fysioterapi
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
476 46 436
Fysioterapeut 992 84 485
Marita Berg
Avdelingsleder og fysioterapeut 974 93 694
Marte Eliassen
Barnefysioterapeut 971 66 091
Marielle Holmlund
Frisklivskoordinator 950 06 521
Terese Ingebrigtsen
Fysioterapeut 902 14 077
Ingrid Morstøl
Fysioterapeut 902 14 285
Åsa Selenius
Fysioterapeut 911 95 899
Bodil Anita Sørensen
Fysioterapeut 902 14 077
Marthe Tangstad

Helse - Hjelpemiddeltjenesten

Ansatte i avdelingen Hjelpemiddeltjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hjelpemiddeltekniker/trygghetsalarm 957 76 400
Arne Roger Leirvik
Hjelpemiddelformidler 76 05 60 00 952 67 395

Hjelpemiddelformidler,
hovedkontakt og
hørselskontakt

Rigmor Sandsund
Synskontakt 907 91 229
 Unn Øvrevoll

Helse - Hjemmetjenesten

Ansatte i avdelingen Hjemmetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder hjemmetjenesten sektor Stamsund 76 08 51 67
Leder hjemmetjenesten Borge 76 05 67 82
Avdelingsleder sektor Gravdal og Ballstad
Avdelingsleder sektor Leknes øst 76 05 67 95 954 73 229
415 32 520
Gravdal/Ballstad Hjemmetjenesten
901 10 450
Enhetsleder hjemmesykepleie 76 05 60 33
Bente Anita Solås

Helse - Kirken

Ansatte i avdelingen Kirken
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kirkeverge 404 49 959
Anne Lise Haakestad

Helse - Konsulatsjonsteamet mot vold og seksuelle overgrep

Ansatte i avdelingen Konsulatsjonsteamet mot vold og seksuelle overgrep
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
951 14 016
Konsultasjonsteamet mot vold og seksuelle overgrep
951 14 016

Helse - Kreft og lindring

Ansatte i avdelingen Kreft og lindring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagutviklingssykepleier kreft og lindring 415 39 988
Lone Skjerpeng

Helse - Leknes legesenter

Ansatte i avdelingen Leknes legesenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder 76 05 64 27

Helse - Lekneshagen bofellesskap

Ansatte i avdelingen Lekneshagen bofellesskap
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder Lekneshagen bofellesskap 970 80 827

Helse - Møteplassen

Ansatte i avdelingen Møteplassen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Vestvågøy Frivilligsentral 906 42 335
Aud Karin Larsen

Helse - Psykisk helse og rus

Ansatte i avdelingen Psykisk helse og rus
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
415 32 490
Skranke 415 32 490
Psykisk helse
907 64 320
Rask psykisk helsehjelp
Sykepleier 481 88 642
Psykiatrisk vernepleier 415 32 494
Vernepeleier 415 32 492
Sosionom 907 09 774
Avdelingsleder rus og psykiatri 454 48 452
Fagutviklingssykepleier psykisk helse og rus 415 39 985
Marte Klevstad
Psykiatrisk hjelpepleier 415 32 493
Sosionom 468 89 219
Psykiatrisk sykepleier 415 32 491
Psykiatrisk sykepleier 917 03 327
Psykiatrisk sykepleier 415 32 495

Helse - Slag og rehabilitering

Ansatte i avdelingen Slag og rehabilitering
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagutviklingssykepleier slag og rehabilitering 415 39 987
Ann-Kristin Brimi

Helse - Smittevern

Ansatte i avdelingen Smittevern
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
908 19 720
Kommuneoverlegeteamet
Ved spørsmål om korona, mistanke om koronasmitte eller ønske om testing 477 53 670

Åpningstid: 08.30 – 15.00 man - fre
(åpningstid endret fra 21/9-20)
Ventetid kan påregnes!
Ha personnummer (11 siffer) klart, for deg som ønsker å testes

Koronatelefon
Dersom det ikke haster veldig, send ditt spørsmål på epost og vi tar kontakt med deg!
Spørsmål om korona
Helsenorge - Koronavirus
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/
Folkehelseinstituttet - Koronavirus
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/nasjonale-tiltak
Regjeringen - Nasjonale tiltak
https://app.smartsheet.com/b/form/5806ebbea10443d6a05f597ea5d29733

Helse - Tildelingsenheten

Ansatte i avdelingen Tildelingsenheten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
76 05 60 00
Tildelingsenheten
Saksbehandler
Enhetsleder Tildelingsenheten
Saksbehandler
Saksbehandler
Saksbehandler
Saksbehandler

Helse - Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Nordland

Ansatte i avdelingen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Nordland
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
USHT Nordland
906 06 337

Helse - Vestvågøy sykehjem

Ansatte i avdelingen Vestvågøy sykehjem
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder Vestvågøy sykehjem 76 05 65 29
Sekretær Vestvågøy sykehjem 76 05 65 09
Inger-Tove Zakariassen

Konsulent

Ansatte i avdelingen Konsulent
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Prosjektleder Storgata 975 20 082
Eivind Edvardsen
Miljøfyrtårnkonsulent, Lofoten Matpark 952 70 711
Maria Fouad
Rovviltkontakt Lofoten 909 12 725
Børge Klevstad
Prosjektleder TMS - VA Gravdal 2 900 86 499
Ørjan Magnussen
Miljøfyrtårnsertifisør, eget firma 913 96 260
Johan Weydahl

Kontrollutvalget

Ansatte i avdelingen Kontrollutvalget
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder for kontrollutvalget i Vestvågøy 905 60 679
Odd-Eskil Andersen
Leder for kontrollutvalgssekretariatet i Lofoten 951 09 002
Knut Roar Johansen

Kultur

Ansatte i avdelingen Kultur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Biblioteksjef
Joep Aarts
Rektor kulturskolen 991 52 034
Ungdomsarbeider Qultura 902 52 991
Britt Aune
Kulturkonsulent 928 53 062
Trond Handberg
Arrangementsansvarlig 414 67 271
Jann-Magne Kasteng-Jakobsen
Kinosjef 76 05 60 61 957 51 203
Paul-Einar Olsen
Enhetsleder kultur 958 27 646
Elena Yakovleva

Kultur - Bibliotek

Ansatte i avdelingen Bibliotek
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
76 05 69 60
Biblioteket
Biblioteksjef
Joep Aarts

Kultur - Kino

Ansatte i avdelingen Kino
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kinosjef 76 05 60 61 957 51 203
Paul-Einar Olsen

Kultur - Kulturskolen

Ansatte i avdelingen Kulturskolen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor kulturskolen 991 52 034
Kulturkonsulent 928 53 062
Trond Handberg
Drama/DKS/DKSS-koordinator 918 63 748
Mette Myhr

Kultur - Lag og foreninger

Ansatte i avdelingen Lag og foreninger
Navn Tittel Telefon Mobil E-post

Adresse
Storgt.37, Rådhuset

Åpningstid
Tirsdag og torsdag kl. 17.00 - 19.00

Vi gleder oss til å låne bort det vi har!

BUA Vestvågøy
906 42 335

Besøksadresse
Lekneskroken 7

Frivilligsentralen

Kultur - Qltura

Ansatte i avdelingen Qltura
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ungdomsarbeider Qultura 902 52 991
Britt Aune
Prosjektmedarbeider 922 49 409

Lofoten brann- og redningsvesen

Ansatte i avdelingen Lofoten brann- og redningsvesen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
957 31 603
Branningeniør 76 05 61 13 992 84 493
Feiersvenn 76 05 61 10 907 63 717
Sturle Hanssen
Branninspektør 76 05 61 15 469 07 645
Varabrannsjef 992 84 486 992 84 486
Feiersvenn 76 05 61 02 909 76 616
Feiersvenn 900 83 545 900 83 545
Brannsjef 76 05 61 12
Ragnhild Sæbø
Brannmester 76 05 61 48 415 57 818
Roger Vian

NAV Vestvågøy

Ansatte i avdelingen NAV Vestvågøy
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Veileder 55 55 33 33
Veileder 55 55 33 33
Veileder 55 55 33 33
Veileder 55 55 33 33
Saksbehandler startlån/bostøtte 404 68 273
Veileder 55 55 33 33
Saksbehandler startlån og bostøtte 413 37 281
Tove Haug
Veileder
Avdelingsleder avdeling 2 55 55 33 33
Veileder 55 55 33 33
Fagansvarlig gjeld/startlån 412 71 178
Veileder 55 55 33 33
Veileder
Veileder 55 55 33 33
Ungdomskontakt 55 55 33 33
Veileder 55 55 33 33
Veileder 55 55 33 33
Veileder
Leder NAV Vestvågøy 468 91 827
Elisabeth Pleym Olsen
Fagansvarlig økonomisk sosialhjelp
Fagansvarlig sosiale tjenester
Fylkesdirektør NAV Nordland 916 65 071
Veileder 55 55 33 33

Næring, plan og utvikling

Ansatte i avdelingen Næring, plan og utvikling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Samfunnsplanlegger 76 05 61 52 412 29 225
Heidi Bergsli
Miljøfaglig ansvarlig 76 05 61 27
Bjørn Harald Brenna
Arealplanlegger 76 05 61 41
Byggesaksbehandler 76 05 62 28
Rådgiver eiendom/grunnerverv 76 05 60 91 951 14 030
Asbjørn Horn
Landbruksansvarlig 76 05 61 38
Ivar Johansen
Juridisk rådgiver 76 05 60 56
Fagansvarlig geodata 76 05 61 36
Folkehelsekoordinator 76 05 61 34
Greta klevstad
Prosjektleder SMIL 76 05 62 65
Rådgiver landbruk / miljø 76 05 61 33
Marit Annie Larsen
Arealplanlegger 76 05 61 34
Fullmektig geodata 76 05 61 35
Enhetsleder Næring, plan og utvikling 76 05 61 43 992 84 496
Karl Erik Nystad
Fagansvarlig byggesak 76 05 61 14
Næringssjef/beredskapskoordinator 481 55 003
Sigve Olsen
Arealplanlegger 76 05 61 40
Eva-Mari Rahkola
Arealplanlegger 76 05 61 42
Byggesaksbehandler 76 05 61 31

Næring, plan og utvikling - Turistinformasjon

Ansatte i avdelingen Turistinformasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
481 75 009
Vestvågøy Turistinformasjon

Organisasjoner

Ansatte i avdelingen Organisasjoner
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
76 05 40 30 907 63 659

Lekneskroken 3, 8370 Leknes

Lofoten Avfallsselskap IKS (LAS)

Prosjekt og infrastruktur

Ansatte i avdelingen Prosjekt og infrastruktur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
905 09 444
Vakttelefon vann og avløp
Prosjektleder vann og avløp 76 05 61 29 986 25 294
Fagansvarlig veg og trafikksikkerhet 76 05 61 15
Odd Eskil Andersen
Prosjektleder VA 76 05 61 19
Prosjektleder bygg 76 05 61 24 916 32 680
Driftsansvarlig vei 76 05 61 26
Driftsoperatør VA 905 09 444
Fagansvarlig vann og avløp 76 05 61 30
Prosjektleder VA 405 82 011
Prosjektleder VA 76 05 61 21
Havnesjef/Harbour Master 76 05 61 17 951 96 357
Kjell Jakobsen
Prosjektingeniør 76 05 61 48
Innkjøpsansvarlig 76 05 61 22
Driftsoperatør VA 905 09 444
Prosjektleder bygg 76 05 61 25 901 08 849
Prosjektleder bygg 76 05 62 01
Prosjektleder vann, avløp, vei 76 05 61 18
Saksbehandler havn 76 05 61 16

Prosjekt og infrastruktur - Havn

Ansatte i avdelingen Havn
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Havnesjef/Harbour Master 76 05 61 17 951 96 357
Kjell Jakobsen
Saksbehandler havn 76 05 61 16

Tillitsvalgt

Ansatte i avdelingen Tillitsvalgt
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagforbundet 936 79 072
Lærer Svarholt/hovedverneombud
Leder Fagforbundet 76 05 62 53 918 34 780

Vestvågøy kommune

Ansatte i avdelingen Vestvågøy kommune
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
76 05 60 00
Vestvågøy kommune

Åpen omsorg - Tjenester for funksjonshemmede

Ansatte i avdelingen Åpen omsorg - Tjenester for funksjonshemmede
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kontaktperson for foreldre og pårørende 76 05 66 42 905 79 264
Fagteam Torvhauan
Avdelingsleder 76 08 58 78
Lill Kathrin Amundsen
Avdelingsleder Torvhauan 76 05 66 40 911 81 401
Therese Gangsøy
Avdelingsleder 76 08 96 07 958 24 049
Leif Tore Larsen
Avdelingsleder 76 08 20 30 76 08 24 61
Benedikte Olavsen
Koordinator 76 05 65 50
May Liss Ovesen
Avdelingsleder Torvhaugan avlastning for barn 76 05 66 40 917 98 658
Mads Tangen